Készülékcsere kérdések-válaszok

Ezen az oldalon összefoglaltam azokat a alap gondolatokat és kérdéseket, melyek felmerülnek az ügyfelekben

Ki végezhet készülékcserét?

A 2008. évi XL. törvény 88. § (2) szerint olyan személy végezhet, aki regisztrálja magát a Magyar Mérnöki Kamarához, rendelkezik külön szabályban meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott feltételeknek. A bejelentés alapján az MMK a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hivatalból igazolványt állít ki a jogosult számára. A jogosultságot a földgázelosztónál és az ingatlantulajdonosnál vagy a felhasználónál a létesítés előtt igazolni kell.

Milyen feltételek mellett végezhető a csere?
 • Az új gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek felszerelése nem jár a gázmérőhelyen felszerelt névleges méréshatárú fogyasztásmérő cseréjével
 • A készülékcsere nem jár a csatlakozó (méretlen) vezeték cseréjével vagy átalakításával. Valamint a cserélendő készülék után elhelyezkedő vezetékszakasz nem kerül módosításra.
 • Az új gázfogyasztó készülék csatlakozhat egyedi és gyűjtőrendszerű,  égéstermék- elvezetőhöz.
 • A gyűjtőrendszerű égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó új gázfogyasztó készülék és a meglévő készülékek teljesítménye nem haladja meg a kéménybe maximálisan beköthető teljesítményt.
 • Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása megegyezik a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásával, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének változatlanul meg kell felelnie a létesítéskori vagy a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek.
 • Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása eltér a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásától, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének meg kell felelnie a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek.
 • A tervezett rendszerről a Magyar Mérnöki Kamaránál regisztrált és jogosultsággal rendelkező tervező kiviteli tervet készít.
 • Valamint a kiválasztott tervező szerelés után elvégzi a műszaki átadást.
Mik azok a készülékek, amiket cserélni lehet készülékcsere keretein belül?

A válasz nagyon egyszerű: a legegyszerűbb gáztűzhelytől kezdve az ipari kazánokig bármilyen gázkészülékre érvényes teljesítménytől függetlenül.

Mik azok a készülék besorolások, hogyan állapítom meg, hogy az én készülékem melyikbe tartozik?

A készülék besorolásánál vizsgálni kell a készülék kapcsolatát a helyiséggel, illetve az égéstermék elvezetését. Három nagy kategóriát különböztetünk meg:

 • “A” típusú nyílt égésterű készülék, mely az égéshez szükséges levegőt a helyiségből fogyasztja és az égéstermék a helyiségben marad (nem rendelkezik elvezetéssel)
 • “B” típusú nyílt égésterű készülék, mely az égéshez szükséges levegőt a helyiségből fogyasztja, azonban az égéstermék egy elvezetésen keresztül elhagyja a helyiséget
 • “C” típusú zárt égésterű készülék, melynek tűztere nincs kapcsolatban a helyiséggel, az égéshez szükséges levegőt a külső térből nyeri és az égéstermék is külső térbe jut.
Lehetséges a besorolások közötti váltás?

Igen lehetséges a váltás, legyen az funkcióbeli vagy teljesítményre vonatkoztatott. A beépített gázmérő óra névleges teljesítményét azonban nem lehet meghaladni.

"Régen minden jobb és tartósabb volt" - Miért nem találok hagyományos őrlángos készülékeket a piacon?

A 813/2013 és 814/2013 EU rendeletek szerint csak olyan készüléket lehet forgalomba hozni, mely környezetbarát és energiatakarékos – különösképpen a lakossági szekcióban. Mindez annyit jelent, hogy az újonnan vásárolt készülékeknek meg kell felelni bizonyos környezetvédelmi besorolásoknak, melyeket csak a kondenzációs technológiával lehet teljesíteni. Használt készülék továbbra is beépíthető egyszerűsített készülékcsere keretein belül.

Én társasházban lakok. Mire számíthatok, ha készüléket szeretnék cserélni?

Nos, az esetek nagy részében azzal kell számolni, hogy a szomszédokkal együtt kell lecserélni a készüléket, mivel gyűjtőrendszerű kéménnyel rendelkezik a társasházak nagy része. Ezalól kivételt képez a legfelső emeleten található lakás, melynek az égéstermék-elvezető rendszerét függetleníteni lehet a társasháztól.

A pontos igényeket helyszíni bejárás alatt lehet meghatározni. Kérem, vegye fel velem a kapcsolatot a megadott elérhetőségeim egyikén!

Mennyi időt vesz igénybe a készülékcsere?

Azt lehet általánosan mondani, hogy egy egész nap szükséges egy készülék lecseréléséhez, mely tartalmaz minden kapcsolódó feladat elvégzését.

Mennyibe fog kerülni nekem ez a beruházás?

Tekintettel arra, hogy milyen készülékről van szó, az ár néhány százezer forinttól milliós nagyságrendig terjedhez. Ökölszabályként elmondható, hogy a készülék bruttó árának általában a két-háromszorosa.

Pontos ajánlattal kapcsolatban kérem, keressen a megadott elérhetőségeimen!

Szükség van-e tervezőre, vagy szolgáltatói engedélyre? A gázmérő órát le fogják szerelni?

Igen, szükséges tervező bevonása, valamint a gázmérő órát is le kell szereltetni a szolgáltató szakembereivel.

Hogyan alakul a garancia kérdése?

270/2020. (VI. 12.) Korm. Rendeletben megfogalmazottak szerint, mely hatályos: 2021.01.01-től

 

Mind a jótállás, mind a szavatosság (teljes nevén: kellékszavatosság) a hibásteljesítért való helytállás, melyeket elsődlegesen a Polgári Törvénykönyv határoz meg.
A jótállás, illetve a szavatosság alapján a kötelezett, az építőiparban az építési, szerelési munka elvégzésére kötelezettséget vállaló személyt, a vállalkozót terheli, éspedig oly módon, hogy az épület, az építési munka átadásától számított meghatározott ideig helytállni tartozik az átadáskor még nem ismert, illetve fel nem ismerhető rejtett hibákért.

 • 10-100 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 1 év
 • 100-250 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 2 év
 • 250 ezer forint feletti termékek esetén a jótállás időtartama 3 év.

A fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás/annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Röviden összefoglalva

Készülékcsere bármilyen típusú és teljesítményű készüléken végezhető az alábbi megkötéseket figyelembe véve:

 • A szerelő rendelkezik megfelelő jogosultsággal a munka elvégzéséhez.
 • Az új készülék beépítésekor nem változik meg a gázigény, vagyis nincs szükség a mérőóra cseréjére
 • Egy, vagy több készülék is cserélhető egyidejűleg, a fogyasztói vezeték átalakítása is megengedett a cserélendő készülék lecsatlakozásáig.
 • Az új készülék csatlakozhat gyűjtőrendszerű égéstermék-elvezetőhöz, azonban a bekötés feltételeit tervező határozza meg.
 • Lehetséges, hogy több készülék cseréje is szükséges gyűjtőrendszerű égéstermék-elvezetés esetén.
 • A meglévő készülékekről műszaki biztonsági felülvizsgálat szükséges.