Egyszerűsített készülékcsere kérdések-válaszok

Ezen az oldalon összefoglaltam azokat a feltételeket, melyek elengedhetetlenek a munka elvégzéséhez.

Ki végezhet egyszerűsített készülékcserét?

A 2008. évi XL. törvény 88. § (2) szerint olyan személy végezhet, aki regisztrálja magát a Magyar Mérnöki Kamarához, rendelkezik külön szabályban meghatározott szakmai képesítéssel és megfelel az ott meghatározott feltételeknek. A bejelentés alapján az MMK a nyilvántartásba vétellel egyidejűleg hivatalból igazolványt állít ki a jogosult számára. A jogosultságot a földgázelosztónál és az ingatlantulajdonosnál vagy a felhasználónál a létesítés előtt igazolni kell.

Milyen feltételek mellett végezhető a csere?
 • az új gázfogyasztó készülék vagy gázfogyasztó készülékek felszerelése nem jár a gázmérőhelyen felszerelt névleges méréshatárú fogyasztásmérő cseréjével
 • a készülékcsere nem jár a fogyasztói vezeték cseréjével vagy átalakításával, kivéve annak a cserélendő gázfogyasztó készülék kizárására szolgáló elzáró szerelvény és az új gázfogyasztó készülék csatlakozási pontja közötti legfeljebb 1,5 m hosszú szakaszát
 • az új gázfogyasztó készülék nem gyűjtőrendszerű, és nem több helyiségből igénybe vett égéstermék- elvezetőhöz csatlakozik, és
 • az égéstermék-elvezetőhöz csatlakozó új gázfogyasztó készülék hőterhelése nem nagyobb a meglévő gázfogyasztó készülék hőterhelésénél.
 • Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása megegyezik a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásával, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének változatlanul meg kell felelnie a létesítéskori vagy a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek.
 • Ha az új gázfogyasztó készülék besorolása eltér a meglévő gázfogyasztó készülék tanúsított típusa szerinti besorolásától, akkor a gázfogyasztó készülék elhelyezésének meg kell felelnie a hatályos műszaki biztonsági feltételeknek.
 • A felhasználó a meglévő gázfogyasztó készülék egyszerűsített eljárással történő cseréjét az illetékes földgázelosztó, szolgáltató, minőségirányítási rendszerében előírtak alapján feljogosított és műszaki-biztonsági felülvizsgáló szakképesítéssel rendelkező gázszerelővel végezteti el.
 • Az elvégzett egyszerűsített készülékcserét a feljogosított gázszerelő a csere elvégzését követő 2 munkanapon belül a szerelési nyilatkozat és a bejelentőlap átadásával bejelenti az illetékes szolgáltató felé.
Mik azok a készülékek, amiket cserélni lehet egyszerűsített készülékcsere keretein belül?

A válasz nagyon egyszerű: a legegyszerűbb gáztűzhelytől kezdve az ipari kazánokig bármilyen gázkészülékre érvényes teljesítménytől függetlenül.

Mik azok a készülék besorolások, hogyan állapítom meg, hogy az én készülékem melyikbe tartozik?

A készülék besorolásánál vizsgálni kell a készülék kapcsolatát a helyiséggel, illetve az égéstermék elvezetését. Három nagy kategóriát különböztetünk meg:

 • “A” típusú nyílt égésterű készülék, mely az égéshez szükséges levegőt a helyiségből fogyasztja és az égéstermék a helyiségben marad (nem rendelkezik elvezetéssel)
 • “B” típusú nyílt égésterű készülék, mely az égéshez szükséges levegőt a helyiségből fogyasztja, azonban az égéstermék egy elvezetésen keresztül elhagyja a helyiséget
 • “C” típusú zárt égésterű készülék, melynek tűztere nincs kapcsolatban a helyiséggel, az égéshez szükséges levegőt a külső térből nyeri és az égéstermék is külső térbe jut.
Lehetséges a besorolások közötti váltás?

Nos, a helyzet az, hogy csak egy esetben megengedett a váltás: “B” típusú készülékról “C” típusú készülékre történő átállás. Ez azt jelenti, hogy ha Ön rendelkezik egy fali őrlánggal rendelkező cirkóval, minden további nélkül cserélheti modernebb, kondenzációs technológiára.

Nekem régi őrlánggal szerelt fali cirkóm vagy turbós készülékem van. Miért nem találok új, az enyémhez hasonló készüléket a piacon? Miért tudok csak kondenzációs készülékek közül választani?

A 813/2013 és 814/2013 EU rendeletek szerint csak olyan készüléket lehet forgalomba hozni, mely környezetbarát és energiatakarékos – különösképpen a lakossági szekcióban. Mindez annyit jelent, hogy az újonnan vásárolt készülékeknek meg kell felelni bizonyos környezetvédelmi besorolásoknak, melyeket csak a kondenzációs technológiával lehet teljesíteni. Használt készülék továbbra is beépíthető egyszerűsített készülékcsere keretein belül.

Mennyi időt vesz igénybe egy egyszerűsített készülékcsere?

Azt lehet általánosan mondani, hogy egy egész nap szükséges egy készülék lecseréléséhez, mely tartalmaz minden kapcsolódó feladat elvégzését.

Mennyibe fog kerülni nekem ez a beruházás?

Tekintettel arra, hogy milyen készülékről van szó, az ár néhány százezer forinttól milliós nagyságrendig terjedhez. Ökölszabályként elmondható, hogy a készülék bruttó árának általában a két-háromszorosa.

Pontos ajánlattal kapcsolatban kérem, keressen a megadott elérhetőségeimen!

Szükség van-e tervezőre, vagy szolgáltatói engedélyre? A gázmérő órát le fogják szerelni?

Egyszerűsített készülékcseréhez nincs szükség tervező bevonására, a szolgáltatónál sem kell engedélyezni és a gázóra is a helyén marad a szerelés alatt.

Hogyan alakul a garancia kérdése?

270/2020. (VI. 12.) Korm. Rendeletben megfogalmazottak szerint, mely hatályos: 2021.01.01-től

 

Mind a jótállás, mind a szavatosság (teljes nevén: kellékszavatosság) a hibásteljesítért való helytállás, melyeket elsődlegesen a Polgári Törvénykönyv határoz meg.
A jótállás, illetve a szavatosság alapján a kötelezett, az építőiparban az építési, szerelési munka elvégzésére kötelezettséget vállaló személyt, a vállalkozót terheli, éspedig oly módon, hogy az épület, az építési munka átadásától számított meghatározott ideig helytállni tartozik az átadáskor még nem ismert, illetve fel nem ismerhető rejtett hibákért.

 • 10-100 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 1 év
 • 100-250 ezer forint értékű termékek esetén a jótállás időtartama 2 év
 • 250 ezer forint feletti termékek esetén a jótállás időtartama 3 év.

A fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás/annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.
Ha a fogyasztó a fogyasztási cikket az átadástól számított 6 hónapon túl helyezteti üzembe, akkor a jótállási határidő kezdő időpontja a fogyasztási cikk átadásának napja.
A fogyasztási cikk kijavítása esetén a jótállás időtartama meghosszabbodik a javításra átadás napjától kezdve azzal az idővel, amely alatt a fogyasztó a fogyasztási cikket a hiba miatt rendeltetésszerűen nem használhatta.

Röviden összefoglalva

Egyszerűsített készülékcsere bármilyen típusú és teljesítményű készüléken végezhető az alábbi megkötéseket figyelembe véve:

 • A szerelő rendelkezik megfelelő jogosultsággal a munka elvégzéséhez.
 • Az új készülék teljesítménye (hőterhelése) nem haladja meg a régi készülékét, kisebb teljesítmény megkötés nélkül beépíthető.
 • A készülék elzárószerelvénye és flexibilis bekötőcsövét is le kell cserélni a munkálatok folyamán.
 • Az új készülék – amennyiben kéményes – egyedi kéménnyel rendelkezik.
 • A telepítéskori állapotot meg kell tartani, a helyiségen nem lehet változtatásokat végezni.